Bạn cần tìm mua một chiếc hộp có thể đựng được những điếu thuốc của bạn để chúng không bị khục, gẫy trong lúc bạn đựng để trong