Bạn là một chuyên gia trang điểm, bạn thường xuyên phải đi trang điểm tại các sự kiện, tại studio, trang điểm cho cô dâu ngoài trời,…….Với rất